Get Adobe Flash player

SGSสำหรับนักเรียน

หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชม

368572
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
501
826
3726
363690
2006
8174
368572

Your IP: 34.204.198.244
2020-07-05 23:35

ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ 12 ตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82140
โทรศัพท์ 076-494338 โทรสาร 076-494339
ทิศเหนือติด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) พังงา - โคกกลอย
ทิศใต้ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 พังงา - ภูเก็ต (ถนนเลี่ยงเมือง)


 อักษรย่อ  ท.พ.

ตราโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน  ชมพู – กรมท่า


สัญลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  ต้นโพธิ์

ปรัชญาโรงเรียน      ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)

 
คติพจน์/คำขวัญ    สะอาด สัมมา สามารถ สามัคคี

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ไปลามาไหว้

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   ทูบีนัมเบอร์วัน

วิสัยทัศน์
             โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่เทคโนโลยี สานสัมพันธ์ชุมชน ภายในปี 2559
 
พันธกิจ
         

             1. พัฒนานักเรียน

              2. พัฒนาบุคลากร

              3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

              4. พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร

นางสาวชนากานต์   หมื่นพันธ์ชู

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 

นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

วารสารร่มโพธิ์

 

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่4
(ปีการศึกษา 2562)

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่3 
(ปีการศึกษา 2561)

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่2 
(ปีการศึกษา 2560)

Thungpho Fanpage

Thungpho Wittaya School © 2018 | info@tpws.ac.th