Get Adobe Flash player

SGSสำหรับนักเรียน

หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชม

285812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
393
1072
283612
4417
10616
285812

Your IP: 35.175.200.4
2019-08-22 03:34

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

             ด้วยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

           1)  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  ระหว่างวันที่  21 –  27  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก  (จะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

           1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป

           2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน 1 ฉบับ

           3)  สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 1 ฉบับ

           4)  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาและสำเนาปริญญาบัตร      อย่างละ 1 ฉบับ

           5)  เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

           การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  28  สิงหาคม   2562   ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา และ www.tpws.ac.th

 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  29 สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง     จังหวัดพังงา

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2562

🚫งานแนะแนว โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
📍ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
🕛ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ⏰

🚩รายละเอียดทุนการศึกษา💰
1. ทุนช้างเผือก ทุนละ 3,000 บาท
2. ทุนนักเรียนดีเด่น ทุนละ 2,000 บาท
3. ทุนนักเรียนมีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท และ 1,000 บาท
4. ทุนนักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ทุนละ 1,000 บาท
5. ทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน (ไม่จำกัดจำนวนเงิน)
-------------------------------------------------------------
หากท่านสนใจมอบทุนการศึกษา ☎️ติดต่อฝ่ายแนะแนว โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โทร 076-494338-9 หรือ 📞ครูวรัตดา โทร.095-2940338

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท หากขับรถยนต์เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562- วันที่ 1  กรกฎาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอำนวยการโรงเรียน  ทุ่งโพธิ์วิทยา 

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที 3 กรกฎาคม 2562      ณ  โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร

นางสาวชนากานต์   หมื่นพันธ์ชู

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 

นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

วารสารร่มโพธิ์

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่3

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่2

Thungpho Fanpage

Thungpho Wittaya School © 2018 | info@tpws.ac.th