Get Adobe Flash player

SGSสำหรับนักเรียน

หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชม

337092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
160
1815
333818
4635
3951
337092

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-23 08:37

หน้าแรก

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

             ด้วยโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

           1)  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  ระหว่างวันที่  21 –  27  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก  (จะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

           1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป

           2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน 1 ฉบับ

           3)  สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 1 ฉบับ

           4)  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาและสำเนาปริญญาบัตร      อย่างละ 1 ฉบับ

           5)  เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

           การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  28  สิงหาคม   2562   ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา และ www.tpws.ac.th

 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  29 สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  อำเภอตะกั่วทุ่ง     จังหวัดพังงา

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่ 

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหาร

นางสาวชนากานต์   หมื่นพันธ์ชู

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

 

นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

วารสารร่มโพธิ์

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่3

วารสารร่มโพธิ์ ฉบับที่2

Thungpho Fanpage

Thungpho Wittaya School © 2018 | info@tpws.ac.th